Okul Müdürümüzden

  Sayın Velilerimiz, Sevgili Çocuklarımız;

“Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olma” ilkesi doğrultusunda iddialı ve özverili eğitim kadromuz rehberliğinde, öğrenme ortamlarımızı güncel teknolojiyle ve öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun biçimde yapılandırıyoruz.Okulumuz öğretim programlarını yapılandırılırken; “Önceden öğrenilen bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.Okulumuzda öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla oyunun gücünü esas alıyoruz. Böylece öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginliklerini arttırıyoruz.

Ana dil ve yabancı dil derslerini diğer dersler ile ilişkilendirerek bütünsel öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.Bilim ve sanat eğitimin iki kanadıdır. Çocuklarımızın akademik başarısı kadar duygusal gelişimlerini de önemsemekteyiz.  Resim çizerek hayal ettiklerini renklendirmelerini, duygu dünyalarını zenginleştirmelerini ve yaratıcılıklarına uygulama alanı açmalarını gaye ediniyoruz.Yaşama daha etkin katılmak, başkalarıyla uyum içinde yaşamak, yaşamdan zevk almak için çocuklarımızın müzik kültürü kazanmasını önemsiyoruz. Beden Eğitimi ve Spor etkinliklerini hareket, sağlıklı hayat, öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirmenin; onları sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmanın bir olanağı olarak değerlendiriyoruz.

Bütün bu ilkelerden yola çıkarak amacımız, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak ve onun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, kendini ifade edebilen, sorgulayan, düşünen, ülkesini ve insanlığı seven bireyler yetiştirmektir. Ülkemizi geleceğe en iyi biçimde taşıma inancı ile başladığımız eğitim-öğretimimize, okulumuza, ülkemize başta sağlık olmak üzere, mutluluk, huzur ve başarılar getirmesini dilerim.

Seren Özuyar KISKAÇ

Başa dön