Yabancı Dil

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ:

 • CAMBRIDGE
 • MYON
 • OXFORD

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil, temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturur. Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın getirilerinin bilincinde olan okulumuzda İngilizce eğitimi okul öncesi sınıflarımızda başlar. Başlangıçta amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. Çocuklarımız okul öncesinden ilkokula geçtiklerinde ise dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlar uygulanır. İlkokul sınıflarımızda haftalık İngilizce ders saatleri aşağıdaki gibidir.

Anasınıfı

7 saat   (integrated)

1. Sınıf

14 saat (8 saat main course + 6 saat skills)

2. Sınıf

14 saat (8 saat main course + 6 saat skills )

3. sınıf

14 saat (8 saat main course + 6 saat skills)

4. sınıf

14 saat (8 saat main course + 6 saat skills )

*integrated : bütüncül

**main course : Dilbilgisi ağırlıklı ana ders

***skills : okuma, yazma, dinleme, konuşma becerileri

****speaking : konuşma becerisi

Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek en modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Bu süreçte dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metodları ile doğru bir yol izlemek gerekir.

Biz de öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge English Sınavları’na katılımını teşvik etmekteyiz.

19. yüzyılın 2. yarısından beri tüm dünya ülkelerine sınav hizmeti sunan Cambridge Sınavları öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını ölçtüğü gibi soru çeşitleri ve içerikleri itibarıyla gündelik hayatla örtüşmüş geçerliliği ve kalitesi en yüksek ölçme değerlendirme araçlarıdır. 

Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) Sınavları, öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik edecek eğlenceli, ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden, etkinliklerle zenginleştirilmiş sınavlardır. Cambridge Üniversitesi’nin tüm sınavları Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework of Reference) kriterleri ile  denkleştirilmiş sınavlardır.

AMAÇLAR

Sürekli gelişen ve globalleşen dünyamızda amacımız farklı kültürleri bilen ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak kendini rahatça ifade edebilmesi için bizim gerçekleştirmeyi planladığımız hedefler aşağıdaki gibidir;

 • “Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir” fikrini benimsetmek ve böylece yabancı dil öğretimine başarılı bir başlangıç yaptırtmak.
 • Öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurmanın mümkün olduğu farkındalığını yaratmak ve İngilizceyi sevdirmek, 
 • Kurallar ve yapılar içinde boğmadan başka bir dili öğrenmeyi istemelerini sağlamak, 
 • İngilizceyi anlama, konuşma, okuma ve yazma boyutunda öğrencilerin cesaretini arttırarak aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak.

Evrensel konular aracılığıyla hem kendi kültürleriyle hem de farklı kültürlerle etkileşim kurabilen, değişik bakış açılarının takdir edebilen, dilin diğer bilgi alanlarındaki rolü konusunda farkındalığa sahip, kültür ve dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilen bireyler yetiştirmek.

UYGULAMA

Dil öğrenimi ile ilgili amaçlarımızı gerçekleştirmek adına;

 • Öğrencilerimiz eğitimin odak noktasında tutulmakta, kendilerini güvende hissetmeleri ve derslerde aktif rol almaları sağlanmaktadır.
 • Yabancı dil eğitimi sürecinde, anadil öğrenme sürecindeki Doğal Yaklaşım, Çoklu Zeka Kuramı, Öykü Anlatımı, İletişimsel Yöntem,Temaya Dayalı Öğretim ve Seçmeli Yöntem ve Teknikleri kullanılmaktadır.
 • Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılıdır. Bu nedenle öğrencilere native (anadili İngilizce olan) öğretmenlerimiz aracılığıyla gerçek iletişim kurma fırsatları sunulmakta ve kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır. 
 • Dil eğitiminde tekrarın önemi nedeniyle bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri gözetilerek düzenli aralıklarla ödev verilmekte, farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerine, görevlere ve ödevlere yer verilmektedir. 
 • İngilizce kullanımının dersliklerle sınırlı kalmamasının gerekliliği ve öğrencilerin öğrenimlerinin dış dünya ile ilişkisinin vazgeçilmez olduğu inancıyla otantik aktivite ve kaynaklar kullanılmaktadır.
 • Öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yıl sonunda yapılan İngilizce performanslarla (skeçler, yarışmalar, tiyatro oyunları, dans gösterileri vb.) sergileme fırsatı bulmaktadırlar. 
Başa dön